سامانه های مشابهت یابی

سامانه های مشابهت یاب

http://www.samimnoor.ir  سامانه مشابهت یاب متون سمیم نور

http://tik.irandoc.ac.ir  سامانه مشابهت یاب همانند جو (ایرانداک)اشتراک دانشگاه بوعلی به پایگاههای فارسی 

 

www.ricest.ac.ir   وب سایت منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری 

www.isc.gov.ir   پایگاه استنادی علوم اسلام

www.magiran.com  بانک اطلاعات نشریات 

  http://www.civilica.com  ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور

http://www.noormags.ir  بزرگترین بانک مقالات علوم اسلامی و انسانی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند