ارتباط با دبیرخانه

آدرس دبیرخانه گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا، واقع در طبقه دوم سازمان مرکزی دانشگاه ، اتاق 7 (محل اتاق دبیرخانه هیأت ممیزه ) مستقر می باشد.

تلفن مستقیم: 08138380702

مسئول دبیرخانه : آقای سیّد مهدی دزفولیان
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند